Wickstrøm og Co.

Projekt: 

Website udviklet for konsulent bureauet Wickstrøm & Co
Opgaven gik på at vi skulle designe et simpelt og brugervenligt BtB site som medarbejderne selv kunne opdatere.  Den visuelle stil skulle baseres på stillbilleder og bære præg af nærvær og seriøsitet.